Toegang tot digitaal lesmateriaal

Om de toegang tot digitaal lesmateriaal mogelijk te maken moet een licentie via verschillende systemen bij de juiste leerling uitkomen. U kiest als school zelf op welke manier u uw leerlingen toegang wilt bieden tot digitaal lesmateriaal. Uw keuze uit onze diensten [extern of intern leermiddelenfonds] heeft ook gevolgen voor de uitlevering en daarom hebben wij 4 verschillende uitleverroutes:

Kwadrant 1: ELF met ELO
Kwadrant 2: ELF zonder ELO [Bundle]
Kwadrant 3: ILF met ELO
Kwadrant 4: ILF zonder ELO