Om digitaal lesmateriaal te kunnen leveren, is een samenwerking van diverse partijen in de keten noodzakelijk. Partijen zijn ander andere uitgevers, distributeurs en scholen. Hieronder vindt u een aantal partijen en portals die relevant zijn voor informatie van en over de keten.

EDU-K

Dit is het platform waarin verschillende partijen uit de onderwijsketen samenwerken aan een goed functionerende educatieve keten. VanDijk is een van deze partijen. In 2018  is er een ketenregisseur aangesteld. De ketenregisseur heeft als taak om met centrale regie en ketenbrede afstemming de toegang tot digitale leermiddelen voor leerlingen het komend jaar zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Directe Toegang

Op de website www.directetoegang.nl vindt u een overzicht per maand over de acties die partijen moeten ondernemen om toegang tot digitaal lesmateriaal te krijgen. Om toegang tot de keten te geven hebben wij een gegevens van uw school nodig zoals wie de coördinator Directe Toegang is en uw uitleverkeuze. Hiervoor ontvangt u enkele e-mails van VanDijk. Heeft u vragen hierover, neem dan contact op met customeroperations@vandijk.nl

Edu-Ix

Dit is het centrale registratie systeem. Uitgevers plaatsen hier gegevens over producten (digitaal lesmateriaal) en licenties daarop. Deze gegevens worden door de ELO opgehaald. Om te weten op welke deelnemer een licentie betrekking heeft, moet er eerst een zogenaamde ‘prematch’ worden uitgevoerd. Hierbij worden persoonsgegevens in de ELO vergeleken met persoonsgegevens op Edu-iX. Als de deelnemers gekoppeld zijn en de licentiegegevens zijn binnengehaald, kunnen deelnemers via de ELO toegang krijgen tot het digitaal lesmateriaal.

ECK-iD

Het ECK iD helpt scholen gegevensuitwisseling rond digitale leermiddelen aantoonbaar veilig te regelen. Op de website https://www.startschooljaarvo.nl/eck-id-gebruiken-in-het-vo vindt u alle informatie over ECK iD.