In het zes stappenplan hebben we inzichtelijk gemaakt welke stappen er nodig zijn voor een goede uitlevering van digitaal lesmateriaal. Hiermee willen we er voor zorgen dat het digitale lesmateriaal werkt in de elektronische leeromgeving van uw school.

Met deze checklist ziet u wie, waar en wanneer welke stappen gezet moeten worden. Zo weet u wat u van ons mag verwachten en ziet u welke acties wij van de school verwachten. De stappen zijn afhankelijk van uw uitleverkeuze. Klik hier voor het stappenplan van uw uitleverkeuze:

PDF

Kwadrant 1: ELF met ELO
Kwadrant 2: ELF zonder ELO
Kwadrant 3: ILF met ELO

Stappenplan: beveiligd bestellen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact met ons op: 038-3395815.